Zaproszenie

polUWlog                                                                                          wfUMKlog

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
mają zaszczyt zaprosić na

I Międzynarodową Konferencję Naukową

w ramach cyklu

Płeć – literatura  język

zatytułowaną

Kobieta w oczach kobiet

Warszawa, 5-6 grudnia 2016

Konferencja Kobieta w oczach kobiet otwiera cykl czterech kolejnych spotkań: Płeć – literatura – język. Pragniemy, by nasze sympozja miały charakter interdyscyplinarny i były spotkaniami literaturoznawców, orientalistów, historyków, kulturoznawców, reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowe, którym bliski jest temat zmiennego historycznie postrzegania płciowości drugiego człowieka. Nasza konferencja wpisuje się w dyskurs genderowy, który od wielu lat jest obecny w refleksji naukowej w Europie. Zamysłem organizatorów jest jednak ukazanie problematyki relacji pomiędzy płcią, językiem i literaturą także z perspektywy pozaeuropejskiej, blisko- i dalekowschodniej, a tym samym stworzenie unikatowej platformy wymiany wyników badań. Jednocześnie celem organizatorów jest całościowe ujęcie tematu poprzez połączenie perspektyw obu płci w taki sposób, by stworzyć możliwie najpełniejszy obraz tego wieloaspektowego zagadnienia.

W roku 2016, podczas pierwszej konferencji, chcemy zaproponować refleksję dotyczącą problemu kobiety będącej zarówno podmiotem, jak i obiektem wypowiedzi literackiej. Interesować nas będą przede wszystkim formy kobiecej samoidentyfikacji warunkowane rolami pełnionymi w społeczeństwie z uwzględnieniem różnorodności kulturowej i religijnej oraz w kontekście przemian związanych z poszukiwaniem własnej tożsamości. Pragniemy także przyjrzeć się stosowanym przez autorki strategiom i konwencjom językowym; to tylko niektóre z zagadnień, które chcielibyśmy poruszyć.

Mamy nadzieję, że konferencja Kobieta w oczach kobiet będzie okazją do wymiany poglądów i umożliwi zaprezentowanie wyników badań zarówno na temat kobiety-autorki, jak i jej postrzegania siebie, swojej płciowości oraz innych kobiet. Tym samym warszawskie spotkanie będzie stanowić punkt wyjścia do kolejnych rozważań w obrębie planowanego cyklu Płeć – literatura – język.

Planowane konteksty m.in.:

  • pamiętniki, dzienniki, korespondencja
  • reportaż oraz literatura podróżnicza
  • tłumaczenia oraz język płci
  • konstruowanie tożsamości płciowej

Kolejne konferencje stanowić będą rozwinięcie problemów podejmowanych podczas pierwszego spotkania badaczy:

2017 – Kobieta w oczach mężczyzn
2018 – Mężczyzna w oczach kobiet
2019 – Mężczyzna w oczach mężczyzn


JĘZYK KONFERENCJI

Językami konferencji są polski i angielski.


OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi: 300 zł.
Planowane jest wydanie recenzowanego tomu zbiorowego w 2017 roku.

Reklamy
Opublikowano Bez kategorii

Program konferencji


Genlitlan2016 – final version of the conference program

 

 

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Our Gests

 


Wichrow_genlitlan.jpg

Elżbieta WICHROWSKA

Full professor of literary studies, who works at the Institute of Applied Polish Studies (IPS), Faculty of Polish Studies of the University of Warsaw. She writes books devoted especially to the Polish Enlightenment and the Great Emigration i.a. Kantorbery Tymowski: Poezje zebrane. Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia (2006), Hipolit Klimaszewski. Nieznana karta z dziejów wielkiej emigracji (2012), Twoja śmierć Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Antoni Ostrowski „Życie najlepszej żony opisane przez czułego jej małżonka dla kochanych dzieci” oraz „Dziennik moich uczuciów, czyli elegia serca” (2012), Inna literatura: Na Pragę nie wrócę (2014).


giey_genlitlang

Małgorzata KARPIŃSKA

Professor of social and cultural history of the XVIII/XIX centuries as well as women’s history. She works at Institute of History of the University of Warsaw, and is acting Head of the Department of the XIXth Century. Moreover, she is a member of the Editorial Board of Przegląd Historyczny (Historical Review).

Paper abstract: Dziewiętnastowieczne dyskusje o „Charakterze kobiet”. Głos Klementyny z Tańskich Hoffmanowej


ola_genlitlan

Aleksandra DERRA

Philosopher, philologist, translator, associate professor in Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University in Toruń, supervisor of Postgraduate Studies in Gender, research visiting fellow at the Centre for Gender and Women’s Studies at Trinity College in Dublin. Her work centers on: gender problem in science and culture, feminist philosophy of science, and science and technology studies, problem of subjectivity, femininity and body in contemporary philosophy. Her recent publications include: Kobiety w nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej (Warszawa, 2013), edition of Studia nad nauką oraz technologią. Wybór tekstów (with Ewa Bińczyk, Toruń 2014) and Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość (with Ewa Bińczyk and Janusz Grygieńć, Toruń 2015); Przemilczane i zapomniane. O zjawisku Matyldy, czyli systemowym umniejszaniu roli kobiet w nauce („Ethos” 2016/29 (1)); The Human Dream of Power. The Portrait of Science as a Conceptual Heritage of the Modern Era („AVANT”, Vol. VI, No. 1/2015); Czy nauka i technologia nie lubią kobiet? O interwencjach feministycznej filozofii nauki na podstawie przypadków Barbary McClintock i Rosalind Franklin, „Kultura Współczesna” (2014/1(81))

Paper abstract: Woman and femininity in the context of philosophical discourse on subjectivity  


hala_genlitlan

 

Hala KAMAL

Associate Professor of English and Gender Studies, Dept. of English Language and Literature, Faculty of Arts, Cairo University. Founding member of the Women and Memory Forum – an independent feminist research centre in Cairo. Teaches courses in women’s writing, autobiography, gender and translation at Cairo University. Coordinates the Translating Gender project at the Women and Memory Forum. Research interests and publications, in both Arabic and English, are in the areas of Women’s Writing; Feminist Literary Theory, Autobiography Theory; Cultural Studies;  Translation Studies; and the Egyptian Feminist Movement.

Paper abstract: „Women’s Writing on Women’s Writing”: Mayy Ziyada’s Early 20th Century Literary Biographies of Arab Women Writers


chalup_genlitlan

 

Agata CHAŁUPNIK

Ph.D. Theatrologist, specialist of cultural studies, who graduated the Theatre Academy in Warsaw and Doctoral Studies at the Institute of Polish Culture, University of Warsaw, where she currently works. Co-author of textbooks: Antropologia widowisk (2005, 2011), Antropologia ciała (2008), and books: Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach (2008) and Szpakowska. Outsiderka (2013); co-editor of the series Dromena and Poetyka kulturowa teatru. The author of: Sztandar ze spódnicy. Zapolska i Nałkowska o kobiecym doświadczeniu ciała (2005) and Niech się pan nie wyteatrza! Auschwitz w twórczości Mariana Pankowskiego (in print). She participated in the project „HyPaTia. History of Polish Theatre. Feminist research Project”. She is recently working on women’s history in Polish theater and the theater as a medium of remembrance.

Paper abstract: Sroka-złodziejka w teatrze


joumana_genlitlan

 

Joumana HADDAD

A Lebanese poet, translator, journalist and women’s rights activist, who has been selected as one of the world’s 100 most powerful Arab women for three years in a row by Arabian Business Magazine (she came in position 36 in 2016), for her cultural and social activism. She is founder of Jasad, a quarterly Arabic-language magazine.
She has already published several poetry collections, widely acclaimed by critics. Her books have been translated to many languages and published abroad.

Paper abstract:  What are the challenge that an Arab woman writer faces today? 


adamiak_genlitlan

Marzena ADAMIAK

A philosopher; an Assistant Professor at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw where she is a part of a research group on philosophical aspects of psychoanalysis and gender studies; a board member of the Polish Phenomenological Association; a lecturer at the postgraduate Gender Studies at the Institute of Philosophy of the Nicolaus Copernicus University. She is the author of a book entitled Of a Woman Who Comes to Mind. Woman as a Figure of Otherness in The Concept of Subject of Emmanuel Lévinas published in Polish (2007). Her interests lie primarily in the fields of Subject and Identity, especially in the context of feminist theories and phenomenology. She is engaged in the project „Issues in contemporary phenomenology” (2012-2017) under „The National Program for the Development of Humanities” in which she is responsible for a part: „Phenomenology and Feminism”.

Paper abstract: How to Speak About Woman? Feminist Issue With Feminine Identity?


xinran_genlitlan

 

Xinran XUE

She is a British-Chinese author, journalist and activist. Her first book, The Good Women of China, was published in 2002, sold in over thirty languages and became an international bestseller. She has written one novel, Miss Chopsticks, and four other non-fiction books: Sky Burial, China Witness, Message from an Unknown Chinese Mother and Buy Me the Sky (2015). Her next book will be Talking Love, an extraordinary exploration of the unprecedented changes of the past century in China through the love stories of four generations of one Beijing family. She writes in Mandarin, but is based in London.

Paper abstract: Chinese woman in today’s China 


 

 

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Organising Committee

Prof. Elżbieta Wichrowska (University of Warsaw)

wich2Full professor of literary studies, who works at the Institute of Applied Polish Studies (IPS), Faculty of Polish Studies of the University of Warsaw. She writes books devoted especially to the Polish Enlightenment and the Great Emigration i.a. Kantorbery Tymowski: Poezje zebrane. Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia (2006), Hipolit Klimaszewski. Nieznana karta z dziejów wielkiej emigracji (2012), Twoja śmierć Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Antoni Ostrowski „Życie najlepszej żony opisane przez czułego jej małżonka dla kochanych dzieci” oraz „Dziennik moich uczuciów, czyli elegia serca” (2012), Inna literatura: Na Pragę nie wrócę (2014).


Adam Bednarczyk, PhD  (Nicolaus Copernicus University)

AB_pjkj

MA in Oriental philology, specialization Japanology at the Jagiellonian University, Institute of Oriental Philology, Department of Japanology and Sinology (2006); PhD in the Humanities (Japanese language and culture) from Osaka University, Japan (2010). From 2010 Assistant Professor at the Nicolaus Copernicus University, Department of Japanese Studies, and senior lecturer at the Department of Japanese Studies, Chair of Oriental Studies, Adam Mickiewicz University in Poznań in 2011–2014. He specializes in medieval Japanese prose, influences of Chinese literature and culture on medieval Japanese literature, text-image interrelations in pre-modern Japanese culture, and traditional ludic culture in Japan. Member of Polish Oriental Society and Polish Association for Japanese Studies. Main publications: Kinsei no eawase, Toruń 2013; co-edition: Verba et imagines Iaponiae, Toruń 2014; seria „Orient in literature – Literature in Orient”.


Magdalena Kubarek, PhD  (Nicolaus Copernicus University)

MK_photo

doctor of human sciences, specializing in Arab philology, literary translator, Assistant Professor in the Department of Arabic Language and Culture of Nicolas Copernicus University in Torun and lector in School of Eastern Languages of Warsaw University, board member of Polish Orient Society and member Union Européenne des Arabisants et Islamisants. She is a researcher in the field of contemporary Arabic literature and intercultural interferences. Major works: M. Kubarek, Miraże i oazy. Su’ad as-Sabah i inne poetki kuwejckie (Mirages and Oasis, Suad as-Sabah and other Women Poets of Kuwait), Elipsa, Warszawa 2006. (Bilingual anthology), W kręgu kultury islamu. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych (In the Word of Islam. Didactic materials for teachers of secondary schools), Katarzyna Górak-Sosnowska, Magdalena Kubarek, Polski Komitet ds. UNESCO, ARABIA.pl, Warszawa 2007, Motyw śmierci w twórczości współczesnych poetek arabskich (The Death Motif in the Works of Contemporary Arab Women Poets), Ibidem, Łódź 2009. Translatios: Abd ar-Rahman Munif, Miasta soli (Cities of Salt), Smak Słowa, Sopot 2010 and Khalil Gibran, Połamane skrzydła (The Broken Wings), Barbelo, Warszawa 2012.


Agata Wdowik, PhD  (University of Warsaw)

AW_2016

adjunct in the Faculty of Polish Studies, University of Warsaw. Ph.D. 2012: thesis on The Strategies of the Enlightenment Idea’s Actualizations in the Polish Social and Literary Journals in period 1944–2000 (Warsaw 2016). Member of The International Society for 18th Century Studies and The Walloon Society for 18th Century Studies. Research fields: 1) history of the transfer and exchange of the Enlightenment’s ideas across Europe, health resorts’ visitors and cultural meaning of watering places seen as international saloons, travel writing, water poets’ emotion in the Age of Reason; 2) the usage of Enlightenment’s tradition in the communist propaganda and its impact on contemporary understanding of the 18th century culture, 3) editorship of the Enlightenment’s manuscripts (search queries: National Polish Library, National Archives in Przemyśl and Wrocław, British Library, Amsterdam University Library, Bath Central Library, University of Virginia USA). More information here.


Adriana Brenda-Mańkowska, M.A.   (University of Warsaw)

a.brenda-mańkowska

graduate of The Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw, PhD candidate at  Institute of applied Polish Studies since 2013.
Scientific interests: paradocumentary  and epistolary forms  in culture and literature, fantasy  and horror at pop-culture, interactions of  media and art, advertisement and Public Relations at social media. Member of the XX Century Literature Club and vice-chairman of J. Słobodzian’s Film Club.


Maja Garlińska, M.A.  (University of Warsaw)

MaGar

PhD candiadate in Institute of Applied Polish Studies on the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw. Under the supervision of professor Elżbieta Wichrowska she wrote her MA thesis on The great Miss’s awakening. A life-story and creations of Zofia Klimańska – forgotten 19th century Polish writer. It is the first such comprehensive monography of this writer, unveiling interesting strands of her life. Her scientific interest focus on unstereotypical presence of woman living in 19th century. What interests her are writers such as: Zofia Klimańska, Narcyza Żmichowska, Ludwika Śniadecka and other ladies which experienced kind of breakhrough and changed their lifes. Shreds of theirs biographies recorded in diaries and other documents from epoch, as well as the use of the language in theirs books and articles become the starting point to Garlińska’s research.


Edyta Pętkowska, M.A.  (University of Warsaw)

EdPet

Graduate of Institute of History, University of Warsaw. PhD candidate at Institute of Applied Polish Studies at University of Warsaw since 2013. Member of Research Team of the Social History of Poland in the 19th and 20th Centuries, University of Warsaw. An author of book Biografia intelektualna Józefa Wybickiego w latach 1794–1806 [The intellectual biography of Joseph Wybicki 1794–1806] (Warsaw 2016). Scientific intrests: relationes and connections between culture, literature and politics at the turn of 18th and 19th centuries, especially in the context of egodocument.


Maciej Szatkowski, PhD  (Nicolaus Copernicus University)

mszat

graduated from the Adam Mickiewicz University (M.A. in Sinology), head of Center for Chinese Language and Culture at Nicolaus Copernicus University. In 2016, he received PhD in the Humanities with the dissertation on Meng Jinghui’s works at Warsaw University. Lecturer and translator of Chinese. Member of Polish Orient Society and Polish Society of Theater Studies. Major research fields: postmodern drama, contemporary Chinese literature and culture.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Application

To apply for our conference please use Application Form GenLitLan 2016 and send it to our e-mail adress: genlitlan@gmail.com. Deadline of application submission is 21st of August 2016. Conference languages: Polish and English.

The Organising Committee will send an email with the result of submitting application process by the 31st of August.

 

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska (Wydział Polonistyki UW)

wich2profesor zwyczajny literaturoznawstwa w Instytucie Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książek w szczególności poświęconych oświeceniu i Wielkiej Emigracji m.in. Kantorbery Tymowski: Poezje zebrane. Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia (2006), Hipolit Klimaszewski. Nieznana karta z dziejów wielkiej emigracji (2012), Twoja śmierć Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Antoni Ostrowski „Życie najlepszej żony opisane przez czułego jej małżonka dla kochanych dzieci” oraz „Dziennik moich uczuciów, czyli elegia serca” (2012), Inna literatura: Na Pragę nie wrócę (2014).


Dr Adam Bednarczyk (Wydział Filologiczny UMK)

AB_pjkj

japonista, adiunkt w Zakładzie Japonistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Absolwent filologii orientalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2006); doktor nauk humanistycznych Graduate School of Language and Culture, Osaka University (2010). Jego zainteresowania naukowe skupiają się na dawnej literaturze i kulturze japońskiej (zwłaszcza średniowiecznej prozie, kulturze dworskiej, historii kultury ludycznej). Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego i zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Japonistycznych. Członek redakcji czasopism Litteraria Copernicana i Silva Iaponicarum. Ważniejsze publikacje: Kinsei no eawase, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013; współredaktor: Verba et imagines Iaponiae, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014; serii „Orient w literaturze – Literatura w Oriencie”.


Dr Magdalena Kubarek (Wydział Filologiczny UMK)

MK_photo

arabistka, tłumaczka literatury, adiunkt w Pracowni Języka i Kultury Arabskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz lektor w Szkole Języków Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w zakresie współczesnej literatury arabskiej. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego oraz członek Union Europeenne des Arabisants et Islamisants. Ważniejsze publikacje: Miraże i oazy. Su’ad as-Sabah i inne poetki arabskie, Elipsa, Warszawa 2006, W kręgu kultury islamu –  Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, Katarzyna Górak Sosnowska, Magdalena Kubarek, Polski Komitet ds. UNESCO, ARABIA.pl, Warszawa 2007, Motyw śmierci w twórczości współczesnych poetek arabskich, Ibidem, Łódź 2009. Tłumaczenia: Abd ar-Rahman Munif, Miasta soli, Smak Słowa, Sopot 2010 oraz Khalil Gibran, Połamane skrzydła, Barbelo, Warszawa 2012.


Dr Agata Wdowik (Wydział Polonistyki UW)

AW_2016

literaturoznawczyni, adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat obroniła w 2012 roku na podstawie rozprawy Strategie aktualizacji tradycji oświeceniowych w polskiej publicystyce lat 1944-2000 (Warszawa 2016). Członkini Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz Walońskiego Towarzystwa Badań nad Oświeceniem. Obszary badawcze: 1) historia wymiany myśli intelektualnej w oświeceniowej Europie, podróże „do wód” i kurorty lecznicze jako oświeceniowe salony kulturalne, emocje „poetów wody” w stuleciu rozumu, 2) wykorzystywanie tradycji oświeceniowych w propagandzie komunistycznej i jej wpływ na współczesne rozumienie kultury 18. wieku, 3) edytorstwo tekstów oświeceniowych (dotychczasowe kwerendy w bibliotekach i archiwach państwowych: Warszawa, Wrocław, Przemyśl, Londyn, Amsterdam, Bath, Virginia). Uczelniana strona internetowa tutaj.


Mgr Adriana Brenda-Mańkowska  (Wydział Polonistyki UW)

a.brenda-mańkowska

absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, od 2013 roku doktorantka w zakładzie Retoryki i Mediów Instytutu Polonistki Stosowanej.
Zainteresowania naukowe: formuła paradokumentu oraz epistolarność w tekstach kultury, realizacje motywów fantastycznych i horroru w dziełach sztuki popularnej, interakcje mediów i sztuki, przekazy reklamowe i działania PR w mediach społecznościowych. Członek klubu literatury XX wieku. Wiceprezes klubu filmowego im. Jolanty Słobodzian.


Mgr Maja Garlińska (Wydział Polonistyki UW)

MaGar

doktorantka w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW. Napisała pracę magisterską pod kierunkiem prof. Elżbiety Wichrowskiej Wielkie przebudzenie Panny. Życie i twórczość Zofii Klimańskiej – zapomnianej XIX-wiecznej pisarki polskiej. Jest to pierwsza tak obszerna monografia tej pisarki, odkrywająca ciekawe wątki z jej życia. Do jej zainteresowań naukowych należą niestereotypowe postawy kobiet w XIX wieku. Pisarki: Zofia Klimańska, Narcyza Żmichowska, Ludwika Śniadecka i inne damy, które w swoim życiu przeszły przełom. Skrawki ich życiorysów zapisane w pamiętnikach i innych źródłach z epoki oraz język, jakim pisały książki i artykuły, są punktem wyjścia do jej badań.


Mgr Edyta Pętkowska (Wydział Polonistyki UW)

EdPet

absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, od 2013 roku doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Zespołu Badawczego Historii Społecznej Polski XIX i XX wieku UW. Autorka książki pt. Biografia intelektualna Józefa Wybickiego w latach 1794–1806 (Warszawa 2016). Zainteresowania naukowe: związki i zależności między kulturą, literaturą i polityką na przełomie XVIII i XIX wieku, szczególnie w kontekście literatury dokumentu osobistego.


Dr Maciej Szatkowski (Wydział Filologiczny UMK)

mszat

absolwent sinologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik Centrum Kultury i Języka Chińskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lektor i tłumacz języka chińskiego. W 2016 roku obronił rozprawę doktorską poświęconą teatrowi postdramatycznemu w Chinach Ludowych na Wydziałe Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Główne obszary zainteresowań: współczesna literatura chińska, chiński dramat współczesny, wpływ sytuacji politycznej na kształt literatury chińskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego i Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Contact

If you have any questions, please contact us via mail (genlitlan@gmail.com) or the form below.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: genlitlan@gmail.com lub poprzez wypełnienie poniższego formularza.

Opublikowano Bez kategorii