Zaproszenie

polUWlog                                                                                          wfUMKlog

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
mają zaszczyt zaprosić na

I Międzynarodową Konferencję Naukową

w ramach cyklu

Płeć – literatura  język

zatytułowaną

Kobieta w oczach kobiet

Warszawa, 5-6 grudnia 2016

Konferencja Kobieta w oczach kobiet otwiera cykl czterech kolejnych spotkań: Płeć – literatura – język. Pragniemy, by nasze sympozja miały charakter interdyscyplinarny i były spotkaniami literaturoznawców, orientalistów, historyków, kulturoznawców, reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowe, którym bliski jest temat zmiennego historycznie postrzegania płciowości drugiego człowieka. Nasza konferencja wpisuje się w dyskurs genderowy, który od wielu lat jest obecny w refleksji naukowej w Europie. Zamysłem organizatorów jest jednak ukazanie problematyki relacji pomiędzy płcią, językiem i literaturą także z perspektywy pozaeuropejskiej, blisko- i dalekowschodniej, a tym samym stworzenie unikatowej platformy wymiany wyników badań. Jednocześnie celem organizatorów jest całościowe ujęcie tematu poprzez połączenie perspektyw obu płci w taki sposób, by stworzyć możliwie najpełniejszy obraz tego wieloaspektowego zagadnienia.

W roku 2016, podczas pierwszej konferencji, chcemy zaproponować refleksję dotyczącą problemu kobiety będącej zarówno podmiotem, jak i obiektem wypowiedzi literackiej. Interesować nas będą przede wszystkim formy kobiecej samoidentyfikacji warunkowane rolami pełnionymi w społeczeństwie z uwzględnieniem różnorodności kulturowej i religijnej oraz w kontekście przemian związanych z poszukiwaniem własnej tożsamości. Pragniemy także przyjrzeć się stosowanym przez autorki strategiom i konwencjom językowym; to tylko niektóre z zagadnień, które chcielibyśmy poruszyć.

Mamy nadzieję, że konferencja Kobieta w oczach kobiet będzie okazją do wymiany poglądów i umożliwi zaprezentowanie wyników badań zarówno na temat kobiety-autorki, jak i jej postrzegania siebie, swojej płciowości oraz innych kobiet. Tym samym warszawskie spotkanie będzie stanowić punkt wyjścia do kolejnych rozważań w obrębie planowanego cyklu Płeć – literatura – język.

Planowane konteksty m.in.:

  • pamiętniki, dzienniki, korespondencja
  • reportaż oraz literatura podróżnicza
  • tłumaczenia oraz język płci
  • konstruowanie tożsamości płciowej

Kolejne konferencje stanowić będą rozwinięcie problemów podejmowanych podczas pierwszego spotkania badaczy:

2017 – Kobieta w oczach mężczyzn
2018 – Mężczyzna w oczach kobiet
2019 – Mężczyzna w oczach mężczyzn


JĘZYK KONFERENCJI

Językami konferencji są polski i angielski.


OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi: 300 zł.
Planowane jest wydanie recenzowanego tomu zbiorowego w 2017 roku.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.